November 19, 2019

Hivarbete i New York City

Erica Kanon och Lennie Lindberg på Noaks Ark Stockholm besökte New York City. Här berättar de om självhjälp för att bryta ensamhet, öppna samtalsgrupper och mobila testenheter på organisationerna SAGE, LGBT Center och Positive Alliance.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App