September 22, 2021

Facts about HIV - dari

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 5 minutes.

If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

September 21, 2021

Facts about HIV - farsi

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 4 minutes.

If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

September 20, 2021

Facts about HIV - Tigrinja

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 4 minutes.

If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

September 2, 2021

Facts about HIV -Thai

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 4 minutes.

If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 3 minutes.

If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 4 minutes. If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

¿Qué es el VIH, cómo se contagia y cómo no se contagia? ¿Dónde se puede hacer la prueba? Escuche la breve información sobre el VIH, todo lo que es necesario saber sobre el VIH, en 3 minutos.

Si tiene dudas, siempre es bienvenido a llamar Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

Testar du negativt för hiv behöver du inte bekymra dig mer, testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret - det är allt!

Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm reder ut alla frågetecken kring hivtester.

Bodil Sjöström intervjuar.

May 27, 2021

Möt Amanda

Riksförbundet Noaks Arks nya ordförande Amanda Netscher berättar om sin bakgrund, sitt engagemang och om det budskap hon vill skicka om hiv.

 

Jukka Aminoff intervjuar.

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test?

Listen to all you need to know about HIV in about 5 minutes. If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App