Hon har gett röst åt kvinnor med hiv, personer som injicerar droger och lever med hiv och på senare tid åt att åldras med hiv. Hon tvekar inte att vara personlig, inte heller att röra sig över hela vårt land för att föra ut budskapet om hur det är att leva med hiv, bemötande och sexualitet. Möt Inger Forsgren, mottagare av Guldarken 2019.

Bodil Sjöström intervjuar.

Spridningen av corona ser väldigt olika ut i världen, liksom i vårt avlånga land. Smittskyddsläkare Anders Nystedt från Region Norrbotten intervjuas på telefon om olika strategier för att hindra smittspridning, flockimmunitet, vårdresurser och om personer som lever med hiv behöver tänka på något särskilt.
Jukka Aminoff intervjuar.

Påverkas hivvården av det ökade antalet coronapatienter? Vad kan man utläsa av de data som kommit från Italien och Wuhan i Kina om corona och hiv? Telefonintervju med infektionsläkare Magnus Gisslén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Jukka Aminoff intervjuar.

Barbro Westerholm intervjuas om översynen av informationsplikten i smittskyddslagen, men kommer oundvikligen in på det historiska perspektivet på hiv. Jukka Aminoff var med och ockuperade trappan på Socialstyrelsen 1979 där Barbro Westerholm var chef, ockupationen var en protest mot att homosexualitet klassades som psykisk sjukdom. Här möts de igen och tittar tillbaka på de milstolpar bland rättigheter för HBTQ-samhället och personer med hiv som hon varit med och förändrat. Intervjun görs när Sverige utmanas av ett annat virus - corona.

Noaks Ark har träffat statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Är det någonting som personer med eller utan hiv behöver tänka på när det gäller nya coronaviruset? Jukka Aminoff intervjuar.

Noaks Ark har träffat Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska Institutet och infektionsläkare. Vi intervjuade professor Ekström på Huddinge sjukhus där hon arbetar på hivmottagningen och ställde frågor om coronavirus och hiv. "Personer med hiv löper inte större risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset än någon annan" säger hon. Jukka Aminoff intervjuar.

November 19, 2019

Hivarbete i New York City

Erica Kanon och Lennie Lindberg på Noaks Ark Stockholm besökte New York City. Här berättar de om självhjälp för att bryta ensamhet, öppna samtalsgrupper och mobila testenheter på organisationerna SAGE, LGBT Center och Positive Alliance.

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur såväl biomedicinskt som psykosocialt perspektiv och anordnades för 14 gången.
Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark var på plats och intervjuar här professor Michael Ross från Minnesota universitet. Michael berättar om en nyligen genomförd studie i Tanzania, där homosexualitet är starkt stigmatiserande, och där vårdpersonal och deras gaypatienter intervjuades med överraskande resultat.

Forskarna fann att ett dåligt bemötande inte var kopplad till sexuell läggning som sådan utan till genderkonformitet, dvs. hur manlig eller kvinnlig personalen upplevde patientens beteende och mimik. Upptäckten kan ha betydelse till exempel för vilken typ av utbildningsinsatser som erbjuds till sjukvårdspersonal. Ross problematiserar LGBT-begreppet och föreslår Sexual Gender Minority (SGM) som ett alternativt begrepp. Michael Ross kommenterar den negativa utveckling som verkar ske i gayrättigheter bland annat i många länder i Afrika och berättar om hur de nätverk av gay men i Afrika som upptäckts i hans tidigare forskning kan användas för hälsobefrämjande information. 

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14:e gången.
Lennie Lindberg, sjuksköterska, psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi och verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm var på plats och intervjuas av Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark.

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14 gången.
Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark var på plats och intervjuar här Ward van Bilsen, som är doktorand vid Amsterdams universitet och involverad i en berömd studie, Amsterdam Cohort Study, som följt hivepidemins verkningar bland män som har sex med män (MSM) i Amsterdam sedan 1984.

van Bilsen berättar om de fysiska, mentala och sociala utmaningar som på kort och lång sikt påverkar välbefinnandet hos män som diagnostiserats med hiv. Hur är det att leva med hiv nu när det finns bra mediciner mot hiv?
Efter en initial chockfas med känslor av ilska, skuld, skam, kampen att acceptera hivpositivitet som en ny aspekt av ens identitet, osäkerhet om framtiden och en medikaliserig av vardagen med den dagliga medicineringen är alla utmaningar som männen upplevde strax efter att diagnosen ställts, men som de flesta lärde sig att leva med. Det sociala stigma som hiv innebär och komplikationer i samband med sexuella möten har dock förblivit bestående utmaningar för männen.

van Bilsen kommenterar också hur preexpositionsprofylax (PrEP), dvs. intag av hivmediciner för att inte riskera att bli smittad vid sex, har påverkat attityder till hiv. Han lyfter fram vikten av att skilja mellan negativa attityder hos omgivningen och rädslan för negativa attityder hos den som har hiv. Männen som hade pratat om sin hivstatus med familj och vänner mådde bättre än de som inte hade gjort det.

Load more