November 19, 2019

Lennie Lindberg om icke smittsamhet, från AIDS Impact 2019

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14:e gången.
Lennie Lindberg, sjuksköterska, psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi och verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm var på plats och intervjuas av Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App