November 19, 2019

Studie av hur det är att leva med hiv, från AIDS Impact 2019

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14 gången.
Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark var på plats och intervjuar här Ward van Bilsen, som är doktorand vid Amsterdams universitet och involverad i en berömd studie, Amsterdam Cohort Study, som följt hivepidemins verkningar bland män som har sex med män (MSM) i Amsterdam sedan 1984.

van Bilsen berättar om de fysiska, mentala och sociala utmaningar som på kort och lång sikt påverkar välbefinnandet hos män som diagnostiserats med hiv. Hur är det att leva med hiv nu när det finns bra mediciner mot hiv?
Efter en initial chockfas med känslor av ilska, skuld, skam, kampen att acceptera hivpositivitet som en ny aspekt av ens identitet, osäkerhet om framtiden och en medikaliserig av vardagen med den dagliga medicineringen är alla utmaningar som männen upplevde strax efter att diagnosen ställts, men som de flesta lärde sig att leva med. Det sociala stigma som hiv innebär och komplikationer i samband med sexuella möten har dock förblivit bestående utmaningar för männen.

van Bilsen kommenterar också hur preexpositionsprofylax (PrEP), dvs. intag av hivmediciner för att inte riskera att bli smittad vid sex, har påverkat attityder till hiv. Han lyfter fram vikten av att skilja mellan negativa attityder hos omgivningen och rädslan för negativa attityder hos den som har hiv. Männen som hade pratat om sin hivstatus med familj och vänner mådde bättre än de som inte hade gjort det.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App